Inquiry

V1 GALLERY IS PLEASED TO PRESENT
Satisfaction Guaranteed
A SOLO EXHIBITION BY LARS KIRK

Satisfaction Guaranteed er titlen på Lars Kirk's installation på V1 Gallery.

Det er samtidigt også titlen på det kunstneriske projekt, som Lars Kirk indledte i år 2000 ved sin optagelse på Royal College of Art i London, og som han til stadighed udvikler i nye retninger.

Satisfaction Guaranteed på V1 udforsker og udfordrer vores opfattelse af reklame, fra vi møder den i gadebilledet, til den dumper, eller vi inviterer, den ind i vores hjem.

Lars Kirk sætter fokus på den måde, reklamen har infiltreret den kultur, vi lever i, men samtidig også på den kultur, som reklamen spejler. Er det producenternes ønske om at få os til at forbruge eller vores ønske om at forbruge, der styrer slagets gang, eller er der tale om interessesammenfald? Er det os, der skaber de billeder, roller og ord, som reklamebranchen mimer, eller er det omvendt? Hvem definerer lykke og præmisserne for denne?
Lars Kirk viser tydeligt med sit værk, at vores indbyrdes kommunikation er blevet infiltreret præcist af kommercielle toner, der har samme klang som den reneste poesi. Slogans, som kunne være eksistentialistiske læresætninger, bliver brugt til at sælge alt fra præsidenter til shampoo.

Lars Kirk afsøger vores dualitet i forhold til reklame, fascination og afsky i et hårdt og konsekvent visuelt udtryk ikke ulig det, man kender fra reklamens eller kunstens verden. Satisfaction Guaranteed leverer bevismateriale og indlæg, som peger i forskellige retninger. Der er helt sikkert masser af inspiration til debat og en visuel og tankemæssig oplevelse, der provokerer til efter tanke.

I forbindelse med Satisfaction Guaranteed vil poesibogen New Bargains In English Poetry af Efil Rof (alias Lars Kirk) også blive præsenteret for første gang, denne bog er beskrevet nærmere i det medfølgende materiale.